Bezpłatna gazeta Urzędu Gminy Duszniki

Redakcja:
Emilia Gogołkiewicz-Kołecka
(redaktor naczelna).


Wydawca: Gmina Duszniki
Adres Redakcji: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
tel. 61 29 19 075, wew. 110

Nakład: 2.700 szt.
e-mail: informator@duszniki.eu

Opracowanie graficzne i druk:
Djpress - Dariusz Dalaszyński
www.duszniki.eu
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
wkrótce
wkrótce
Informator Gminy Duszniki 68 / 2021
nr 68 / 2021
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68