Bezpłatna gazeta
Urzędu Gminy Duszniki

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka
(redaktor naczelny),
Ewa Świerkiel – Szymańska, Marcin Malczewski

Wydawca i Adres Redakcji:
Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075.

Nakład: 2.500 szt.
e-mail: informator@duszniki.eu

Opracowanie graficzne i druk:
Djpress - Dariusz Dalaszyński
www.duszniki.eu
30
31
32
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
Informator Gminy Duszniki 4 / 2018
nr 4 / 2018
30
31
32
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce