Bezpłatna gazeta Urzędu Gminy Duszniki

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka
(redaktor naczelny),
Ewa Świerkiel – Szymańska, Anna Repak

Wydawca: Gmina Duszniki
Adres Redakcji: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
tel. 61 29 19 075, wew. 110

Nakład: 2.700 szt.
e-mail: informator@duszniki.eu

Opracowanie graficzne i druk:
Djpress - Dariusz Dalaszyński
www.duszniki.eu
39
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
wkrótce
Informator Gminy Duszniki 39 / 2019
nr 39 / 2019