Bezpłatna gazeta Urzędu Gminy Duszniki

Redakcja:
Emilia Gogołkiewicz-Kołecka
(redaktor naczelna).


Wydawca: Gmina Duszniki
Adres Redakcji: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
tel. 61 29 19 075, wew. 110

Nakład: 2.700 szt.
e-mail: informator@duszniki.eu

Opracowanie graficzne i druk:
Djpress - Dariusz Dalaszyński
www.duszniki.eu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
wkrótce
Informator Gminy Duszniki 20 / 2016
nr 20 / 2016
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20